De Standaard, De Tijd, De Volkskrant en Knack over 'Dinsdag'

vrijdag 02 maart 2012

"Elvis Peeters slaagt er fenomenaal goed in de ziel van de collaborateur te doorgronden, hij die geen idealen heeft en slechts het eigen opportunisme als leidraad neemt. Hij doet dit zonder ooit sloganesk of platvloers te worden. Dinsdag is een teder portret van iemand die net zo goed je buurman kan zijn" ***(Knack, M. Verplancke, 29022012)

"Er verschijnen dit voorjaar heel wat nieuwe Vlaamse romans maar de kans is klein dat er een bijzit dat even sterk is als de nieuwe roman van Elvis Peeters: 'Dinsdag'." (De Tijd, M. Holthof, 2 maart 2012)

"Dinsdag is, kortom, opnieuw een opmerkelijk boek, aanbevolen, net als Elvis Peeters' twee vorige 'amorele vertellingen'." ****(DS, M. Cloostermans, 2maart 2012)

"Elvis Peeters schreef een magistrale pendant van David Van Reybroucks Congo." ***** (D. Serdijn, De Volkskrant, 10 maart 2012)

meer